Στρατηγική Ε&Α

01

στρατηγική Ε & Α

Η εταιρεία θεωρεί την έρευνα και την ανάπτυξη ως τον πυρήνα της ανταγωνιστικότητάς της και εφαρμόζει μια στρατηγική επιβίωσης και ανάπτυξης που βασίζεται στην τεχνολογική ανάπτυξη.Πάνω από το 8% του συνολικού τζίρου ως έξοδα Ε&Α είναι η στρατηγική της εταιρείας.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

02

Ομάδα Ε & Α

Η ομάδα Ε&Α της εταιρείας περιλαμβάνει σχεδιαστές συστημάτων, δομικούς σχεδιαστές, ηλεκτρολόγους σχεδιαστές και μηχανικούς λογισμικού.Υπάρχουν περισσότερα από δέκα άτομα, όλα με πτυχίο πανεπιστημίου και άνω, και όλα έχουν περισσότερα από 8 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε μεγάλες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

03

διαδικασία Ε & Α

Η εταιρεία εφαρμόζει μια διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης IPD που βασίζεται στην ιδέα, τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη, την επαλήθευση, την κυκλοφορία και τον κύκλο ζωής.Η ομάδα έργου Ε&Α περιλαμβάνει Ε&Α, αγορές, ποιότητα, κατασκευή και μηχανική κ.λπ. Το έργο εστιάζει στα εμπορικά αποτελέσματα.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
adc974e5

04

Εξοπλισμός Ε & Α

Διαθέτουμε προηγμένο εξοπλισμό για τη διασφάλιση δυνατοτήτων Ε&Α και σχεδίασης, όπως φασματόμετρο, οπτική ολοκληρωμένη μηχανή δοκιμής, ραδιοφωνικός ολοκληρωμένος ελεγκτής, ηλεκτρική πλατφόρμα ολοκληρωμένης δοκιμής, γενικός ελεγκτής έλξης και ώθησης, μετρητής πίεσης, μετρητής μετατόπισης 1/10 micron, κ.λπ. Ταυτόχρονα, έχουμε επίσης πολύ εξοπλισμό παραγωγής για την υποστήριξη της Ε&Α και του σχεδιασμού, όπως μύλος CNC, τόρνος CNC, κέντρο κατεργασίας CNC, μηχανή σπινθήρα, μηχανή κοπής ακριβείας, δισδιάστατη μηχανή μέτρησης και φούρνος γήρανσης κ.λπ.