Τιμητικό Πιστοποιητικό

202023321702X- Πιστοποιητικό διπλώματος ευρεσιτεχνίας για υπόδειγμα χρησιμότητας

fce1cf97_page-0001 fce1cf97_page-0002

2020231639686 - Πιστοποιητικό διπλώματος ευρεσιτεχνίας για υπόδειγμα χρησιμότητας

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2021202025511 - Πιστοποιητικό διπλώματος ευρεσιτεχνίας για υπόδειγμα χρησιμότητας

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2020231645808 - Πιστοποιητικό διπλώματος ευρεσιτεχνίας για υπόδειγμα χρησιμότητας

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2020231646389 - Πιστοποιητικό διπλώματος ευρεσιτεχνίας για υπόδειγμα χρησιμότητας

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

  • Τιμητικό Πιστοποιητικό (1)
  • Τιμητικό Πιστοποιητικό (1)
  • Τιμητικό Πιστοποιητικό (2)